Vikingeborgene Trelleborg, Fyrkat og Aggersborg er alle bygget efter jordstråler. Det er efter de brede plus stråler +H(30m.og 100m) som går igennem åbningerne ca. N - S og ca. Ø - V, og ringen ender ved åbningerne ved en +H(30m). De 3 vikingeborge ligger på lige linie og i centrum går der en "kommunikations line" Leyline som fortsætter videre. I Aggersborg starter der en anden linie fra stenen i midten, den har retninge op mod Børglum kloster. I jordstrålerne har man også nogle skrå stråler, som dannes, når strålen kommer op i luften. Disse skrå linier kan fjernes og det kunne vikingerne på den måde borgene var konstrueret på. Dog findes de skrå liner i Aggersborg, da ringen er ødelagt af en ladebygning, der tilhører Aggersborggård.

Tegningen til venstre viser Vikingeborgen Fyrkat i Hobro.

Billedet er taget på Aggersborg Vikingeborg. Det er stenen i midten af borgen. Stativet viser vinklen på de skrå stråler ca. 53 grader.

Ved anlæggelse af kirken har de gået lidt på kompromis med anbringelsen af denne, da det kraftigste felt er i stenen i midten af Vikongeborgen. Som det kan ses på billedet går +H (30m og 100m) op mod kirken og præsten kommer til at stå i denne foran alteteret. Der er så "kun" en +H (30m) i Ø-V retning i stedet for en +H (30m. og 100m)., men de 2 små Curry er også plus lige midt foran alteret.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk