Opdatering af viden omkring jordstråler.

Tegningen øverst under faneblad ”Fakta” er reference til nedenstående.

Her vil jeg gerne komme med en opsummering af den viden og række af opdagelser, som jeg har gjort i de sidste 25 år på jordstråleområdet, som gør, at vi kan være meget mere specifikke både med hensyn til, hvad jordstråler er, men ikke mindst hvilke stråler, der forårsager hvilke sygdomme.

Jordstrålerne Hartmann og Curry: I realskolen var jeg meget fascineret af Einsteins atomteori, hvor et atom består af en kerne med protoner og neutroner (undtagen brint), og uden om er der elektroner, som svarer til antallet af protoner (hvis atomet er i balance). Altså en kerne med elektroner uden om. Dengang tænkte jeg meget på, om vores solsystem var bygget op på samme måde, eller om det var det omvendte system med mange elektroner i centrum (Solen) og planeter bestående af protoner og neutroner ude omkring.

Dette syntes umuligt at bevise, så det forblev ved teorien indtil 1996.

Grundlaget til beviset blev gjort ved en anden opdagelse i 1992, da min datter Mette og jeg lavede den første blindtest ”Kræft = jordstråler” i 1991/1992.. I denne undersøgelse var der 15 opmålinger, hvoraf de 10 var med kræft. Den ene af disse 10 kiksede jeg, da jeg målte en bred Hartmann ( 30m. ) til en minus stråle. Det undrede os egentligt og på vej hjem talte vi om, at alle de andre brede Hartmann ( 30m. ) og ( 100m. ), vi havde målt, alle havde været plus (energi) stråler. Et par uger efter kørte jeg derud igen og foretog en polaritetsmåling af Hartmann (30m.) strålen, startende fra et neutralt sted. Det var en plus stråle. Jeg havde altså målt forkert. Det var lidt ærgerligt, for det var den eneste kikser, vi havde i kræftforsøget. Men det var med til at sætte fokus på de brede Hartmann (30m.) og (100m.) stråler.

Det følgende år foretog Peter Eriksen fra Frederikshavn og jeg polaritetsmålinger af disse brede Hartmann over det meste af landet.. De var alle plusstråler. Så her var en ny opdagelse.

Hartmannstrålerne ( 30m. ) og ( 100m.. ) er altid plus (energi) stråler.

Det var først i 1996 sammenhængen med Einsteins atomteori egentligt gik op for mig. Hvis man tager Hartmann strålerne der går N-S, så ligger de jo over det hele, men det er jo hver 5’te stråle, der er så kraftig, at den begynder at have indflydelse på vores helbred. Det svarer til ca. 1,5m til 2,5m. imellem strålerne ved vand overfladen ( gitter systemerne). Hver anden af Hartmann strålerne er henholdsvis en minus stråle og den næste en plus stråle. Ved at lægge alle disse plus og minus stråler sammen ville det have givet nul, men ved at de brede Hartmann ( 30m.) og ( 100m. ) tæller for ca. 3 alm. jordstråler i styrke, giver det en overvægt af plus. Dette svarer til en proton kerne, som er en plus ladning. Da vi også har et Hartmann system i Ø-V retning, giver det 2 protonkerne.

I Curry systemerne har vi ikke nogen overordnede systemer, så ved at lægge strålerne sammen giver det 0 = en neutron kerne.. Igen har vi 2 systemer.

Så Jorden består af 2 protonkerner og 2 neutronkerner.

Månen kan være en elektron som kompensation for den ekstra protonkerne som Jorden har. Solen består af mange elektroner, hvorved jorden og de andre planeter holdes på plads. (Med 10 planeter omkring Solen kunne Solsystemet måske være et "anti" vand molekyle H2 O).

 

Er jordstrålerne Hartmann og Curry = jordens magnetfelt.   NEJ !

Det er også en ny opdagelse

Mange videnskabsfolk, men også en del af vores egne medlemmer, tror, at det er jordens magnetfelt, vi har med at gøre, og vi kan også se, at de i deres vildfarelse forsøger at aflede eller afskærme strålerne ud fra et forkert grundlag. Derfor ser vi utallige gange, at virkningen af en afskærmning ikke er der eller ophører, når systemerne er blevet mættet. Ofte ret hurtigt.

Netop ved at måle gamle kirker, der er bygget af gejstlige tilknyttet paverne i Rom (Vatikanet) kan jeg se, at jordstrålerne ikke har flyttet sig i over 800 år herhjemme i Danmark. Det har Jordens magnetfelt.

Deraf kan jeg udlede at disse systemer ikke direkte har noget med hinanden at gøre. Og det vigtigste:

”Jordstrålerne Hartmann og Curry flytter sig ikke”.

Dog kan ændring af revner i undergrunden, skævvride strålerne mere. Men da undergrunden herhjemme er ret stabil, er det yderst sjældent, at der forekommer ændringer, der flytter strålerne. Og sker det, er det ret lokalt.

Vandårerne: Det er ikke stillestående vand (grundvandet) der strålingsmæssigt giver os problemer, men derimod vandårer, hvor vandet bliver transporteret i undergrunden..Det er ikke nok kun at måle, hvor vandåren er, men også det skadelige felt fra vandåren. Det er der mange opmålere der glemmer! En vandåre der er 1m. i bredden kan sagtens give et skadelig effekt på 5m i bredden. Denne stråling kommer i fuld bredde op til jordens overflade, også selv om vandåren er nede i 70m. dybde eller mere.

 Så det er vigtigt, at man får personernes sengeplads helt ud af vandåren og det skadelige felt fra denne.

Den største vandåre, jeg til dato har målt, er på 32m. Og de fleste vandårer over hinanden i samme hus i forskellige dybder er 12 stk..Vand er et uhyggeligt spændende materiale. Vand husker bl.a. alle frekvenser (svingninger), det kommer i kontakt med. Denne evne udnyttes i homøopatisk medicin. Vand har den største bæreevne ved 4 grader og fuldmåne kl. 01:30 om natten. Højredrejet vand har vi godt af.

Andre skadelige jordstråler:

Jordforskydninger, revner i undergrunden, forkastninger, alle disse ting kalder vi jordforskydninger.Langs med revner i undergrunden kan vi se en forøgelse af jordstrålerne, da de jordstråler (H og C) der kommer på skrå ind på en revne, ligesom drejer lidt af og følger kanten lidt inden den drejer over. Dette medfører at strålingen her bliver kraftigere, men er også medvirkende til, at jordstrålerne ikke følger det pæne gittersystem mere, men simpelthen kan blive vredet helt skæv og afstanden imellem jordstrålerne ved kraftige revner bliver mindre eller større. Det mest groteske jeg har set, var da Peter Eriksen og jeg opmålte en lejlighed i Aalborg. Heldigvis var vi 2 mand, men det tog os 1 time inden vi måtte acceptere realiteterne. Vi målte en bred +Hartmann (H)  ( 30m. ) der var ca. 1,2m. i bredden, derefter var der 10 cm. over til den næste minus H (de 4 stråler imellem var klemt ned til 10 cm.). Minus H var 20 cm. i bredden (mod normal ca. 60cm), derefter var der 10 cm hen til den næste, som var en bred +H ( 100m.) på ca. 1,5m. i bredden.  Normal afstand imellem disse stråler er ellers ca. 1,5m. til 2m.

Revner i undergrund kan vride jordstrålerne H og C skæve.

Hvor vi har jordforskydningerne, ser vi tit en kraftig forøgelse af radongas.

Så hvor vi måler en jordforskydning i et hus, tager vi altid en måling af radongas (gælder især de 2 nederste etager). Hvis radongas niveauet er lidt for højt, anbefaler vi daglige udluftninger eller tætning af gulvet. Det kraftigste tilfælde jeg har været udsat for var også i et hus i Aalborg. Her stod radongassen som en mur igennem stuen lige over jordforskyningen.  Hvis der ikke er revner i undergrunden, har jeg ikke været udsat for radongas over faregrænsen.

Jordforskydninger kan i sig selv være ret ubehagelige at være i. Jordforskydningerne har også en tendens til at gøre leddene stive.

Jeg har set mange ryg problemer, skiftede hofter og knæ i disse.

Kosmisk stråling.

Ca. i hvert tyvende hus finder vi en kosmisk stråle. De kosmiske stråler har en tendens til at komme ind ad et vindue og de elsker at terminere i ( gå efter) noget blåt. Vi ved at blå farve indeholder Cobolt. også i glas. Man kan være heldig at flytte en kosmisk stråle ved at anbringe en kraftig blå ting, som man kan få den til at terminere i. De kosmiske stråler har også en polaritet som H og C henholdsvis minus og plus. De er meget kraftige i styrke. Kosmisk stråle er i kegleform. De fleste med en diameter imellem 30-50 cm..

En indadgående kosmisk stråle = minus.

En udadgående kosmisk stråle  = plus.

Undgå en sengeplads i en kosmisk stråle, da den er meget kraftig.

En kosmisk stråle kan flytte sig, som den eneste af jordstrålerne i løbet af et døgn.

Hvor skadelige er jordstrålerne.

De er uhyre skadelige. De påvirker vores helbred meget mere end man kan drømme om.

Vi kan undgå langt de fleste tilfælde af kræft, sklerose og leddegigt. Disse 3 er tabuemner i det offentlige system, for de aner ikke, hvordan man kan forebygge dem. Og hvis der er nogen, der påstår, at de kan, anses de for useriøse.

Men inden jeg går i dybden med sygdomme, skal vi lige kigge lidt på, hvordan vi mennesker fungerer og hvordan vores krop kommunikerer.

Lægevidenskaben er generelt af den opfattelse, at vi består af en stor kemifabrik og at fabrikken fodrer cellerne med nødvendige ernæringsmidler, så de kan fungere.

De glemmer helt at, vores hjerner styrer vores krop ved hjælp af elektriske og magnetiske impulser, at vi også har meridianbaner og akupunkturpunkter.  Hver eneste celle og organer opererer og bliver påvirket af et sæt af bestemte frekvenser og felter. Enæggede tvillinger kører på de samme frekvenser. Ellers vil der som regel være lidt forskel fra den ene person til den anden. Derfor kan ydre påvirkninger fra menneskeskabte ting, trådløse digitale sendere som TV, mobil, data, kommunikations sendere virke mere på nogle personer end andre afhængig af frekvenserne. Digitale sendere indeholder virkelig mange forskellige frekvenser.

Det er især på disse områder, at de alternative behandlere opererer. Og de alternative har generelt  et mere holistisk (helheds syns) opfattelse af vores krop end lægerne har generelt.

Meget populistisk kan man sige, at fra skridtet og opefter ligner vi en stavlygte med 6 batterier i (Dog vender hveranden batteri omvendt). De 7 chakrapunkter er enderne af batterierne . Nogle er født med Duracell (kraftigere) batterier end de fleste.De personer, der har disse kraftigere batterier, kan blive gode healere (Jesus, Buddha og Allah er nok nogen af de mest kendte). For at kunne kommunikere med og styre vores krop uden utilsigtede påvirkninger udefra, har vi vores aura. Auraen er vores beskyttelses skjold. Hvis vi opholder os inden for et magnetfelt eller vekselspændingsfelt, højspænding, elmåler, eller nogle andre elektriske installationer prøver vores aura at modstå disse stråler. D.v.s. der bruges meget energi på at holde disse felter ude. Fødevarer, der er sprøjtede eller fyldt med kunstgødning, skal kroppen bruge energi på at rense ud. Mindre energi til justeringen Ved psykiske problemer bruger man meget energi til tankevirksomhed og evt. angst. Mindre energi til justeringen. Stress kan være godt i mindre portioner, men stress i for lang tid koster for meget energi. Man tvinger kroppen til at fokusere og bruge energi på noget overflødigt for kroppens justering. Så generelt kan man sige at jo mere unødigt energi man bruger jo mindre er der tilbage til justering, og evt. opretholdelse af aurasystemet. Med andre ord alle disse ting er med til at ødelægge dit immunsystem.

At det er sengepladsen, der strålingsmæssigt er så vigtig for os, skyldes ikke bare det, at vi er der i lang tid, men at vores krop justerer sig i denne fase. Derfor er denne fase så vigtigt for os, at det tæller ca. 10 gange så meget som i vågen tilstand.

I søvnfasen tæller jordstrålerne ca. 10 gange så meget end i vågen tilstand.

Det er også derfor at lægen skal have en prøve af morgen urinen,. Den sladrer om kroppens tilstand.

Vandårer og andre påvirkninger kan man sige koster generelt for meget på immunsystemet, hvorved jordstrålerne H og C bider hårdere. Det er polariteten af H og C, der bestemmer, i hvilken retning det går helbredsmæssigt. Plus siden  = energi siden . Lidt energi har vi godt af og vi elsker at ligge i disse felter., men for meget energi kan få cellerne til at eksplodere = kræft. Kræft (undtagen hudkræft), sklerose, fibromyalgi, lupus og podagra er indtil videre, de eneste sygdomme jeg har i plus siden (epilepsi,ADHD og migræne kunne også tænkes ligge til denne side, men det har jeg ikke nok tilfælde endnu til at kunne bestemme). Næsten alt andet ligger til minussiden. Minus siden = problemer med at rense ud i kroppen  = affaldsstoffer ophobesLedegigt, astma/allergisiden, barnløshed, betændelsestilstande, tit forkølet, sengevædere, sårhelingsproblemer, gigtproblemer og blodpropper er bare nogle af dem.

Vi kan ikke kurere de kroniske sygdomme bare ved at flytte sengen. Men det vi kan se er, at de celler, der er tæt på at få for meget energi, hurtigt kommer ned på normal niveau, hvorimod de celler der er blevet til kræft, skal fjernes på anden vis. Derfor er det så vigtigt, at vi får målt op forebyggende.

 

Lokalisering af jordstrålerne.

Det er vigtigt, at man lokalisere og får tegnet jordstrålerne op på en tegning. For folk glemmer lynhurtigt, om det var godt eller skidt. Derfor er en tegning nødvendigt for et godt resultat på sigt.

Få så lidt at vide om personerne og evt. problemer som muligt. Så er du mere neutral i din opmåling. Og det gør det meget nemmere, at overbevise en tvivler (som regel ægtemanden) bagefter, når man kan sige, at den person der ligger i den seng kunne have problemer i den retning osv.. Så er det meget nemmere for den anden at få accept til at flytte rundt på sengen.

Farve markering af jordstrålerne.

For at gøre det nemmere at overskue om H og C er plus eller minus, Bølgemarkerer jeg plusstrålerne med rødt og minus strålerne med gult. Dette er en ændring i forhold til Europæisk standard, hvor H er røde og C er gule. Ved denne nye måde kan det ses på opmålings tegningerne helt klart, hvor det ikke er godt at sove. Ligeledes er det betydeligt nemmere at vurdere, hvor man skal anbringe sengene. Det gør det også betydeligt nemmere for personerne at finde ud af hvor sengen kan stå ved en ommøblering.

Sådan en opmåling er hård og kan nemt tage 3-5 timer. Og de fleste kan kun tage 1 opmåling indenfor 2-4 dage. Det er vigtigt, at opmålerens egen energi er god. Ellers får man problemer med, at skelne imellem de forskellige stråler. Dvs. at risikoen for fejl stiger. Og da denne måde at måle op på ”bider” (belaster opmåleren), er det også vigtigt, at opmålerne bruger de beskyttelses foranstaltninger de har lært på kursus.

Husk der må helst ikke have været en anden opmåler i gang i huset indenfor det seneste døgn inden i kommer. Vi kan med vores egen energi forstyrre og tappe jordstrålerne, så de bliver svagere og svære at fange for den næste.

For at gøre det grundlæggende ens vil jeg bede jer om at følge ovenstående som opmålere.

Jeg kan kun anbefale, at man flytter sengepladsen, hvis den er belastet.

Vandårerne kan man godt neutralisere et stykke tid, men husk, at i plusfelterne opdager personer ikke, når det går ud af funktion., så det vil give en falsk tryghed. Husk hvis du laver blokade på en vandåre øges strålingen opad vandåren og kan give problemer for naboen. Undgå at pille ved naturen indret dig efter den. Det er det bedste og sikreste.

At opmålerne også benytter sig af anden viden og kunnen end jordstråler, synes jeg er super.

Målet er at hjælpe folk. Jeg henviser også gerne både til læger og andre alternative.

Husk: Hvad en zoneterapeut kan lave af gode ting, kan kraftig jordstråling splitte ad på en nat.

Hvorimod, hvis personen sover på en god sengeplads kunne samme behandling have en noget længere effekt og kan være med til en hurtigere justering af kroppen.

Persontest. Jeg har konstateret, at persontesten er en her og nu billede af din aura. Dvs. er auraen svag et sted, indikerer dette, at kroppen er i ubalance det pågældende sted. Testen er god til minus siden = kredsløbsproblemsiden, hvorimod til kræftsiden plussiden viser den kun noget, når det er helt galt. Netop fordi kroppen har det godt med energien lige indtil det kammer over. Jeg fortæller folk, at det er med forbehold mod ovenstående, når jeg laver testen. Det er som regel noget, der får folk til at vågne op og blive duperet, når jeg kan fortælle dem i løbet af et par minutter, hvor på kroppen de er i ubalance og skal være opmærksom på, så det ikke udvikler sig yderligere.

Opmålingerne, hvor der er kræfttilfælde, rammer jeg rigtigt i ca. 90% af tilfældene ved at benytte ovenstående opmålingsmetode. Dvs. 90% af kræfttilfældene ligger i kraftige plusfelter i deres nuværende seng. Sklerose er det 95%. Leddegigt er det 90%. Når personerne har sovet mindst 5 år på samme sted inden problemet blev konstateret.

Ud af 11 børn med astma problemer, er der stadigvæk 2 stk. der har det. 3 stk. har smidt sprayflasker efter ca. 1½ mdr. og resten 6 stk. har fået det betydeligt bedre efter 1½ mdr. og er ikke generet af det mere. 2 af stederne måtte jeg hen til dagplejen for at finde årsagen. En flytning af barnevognen, når de skulle sove var nødvendigt, men hjalp. Pas på ikke at tage medicinen fra dem. De får som regel et kraftigt tilbagefald efter 3 uger, når kroppen begynder at rense ud. Husk det er lægen, der skal nedtrappe medicinen og jeg beder forældrene tale med lægen for en nedtrapning af medicinen efter 1mdr.

Jeg har haft 3 personer med gigt, hvor udrensningen var så kraftigt, at de havde mørk urin i 2-3 dg., efter at de havde flyttet sengen.

Jeg håber hermed, at dette kunne bidrage til en lidt bedre forståelse for, hvor stor en indflydelse jordstrålerne har på vores helbred. og give lidt stof til eftertanke og forhåbentligt også lidt inspiration.

                                                                                  Aalborg d. 24-11-2013     Orla S. Pedersen

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk