De vigtigste forsøg, opdagelser og konstateringer listes op i rækkefølge.

1991 kræftforsøg 1. Harald Svenningsen formand for Kræftens Forebyggelse udvalgte 15 opmålings steder, hvor min datter Mette og jeg tog ud og opmålte soveværelserne disse steder. Han havde udvalgt 10 steder hvor der var kræft. Mette og jeg ramte rigtigt i de 9 tilfælde. Den 10'ende var der en meget bred Hartmann, som jeg fik til en minus stråle. På vejen hjem talte vi om at det var mærkeligt, for de andre brede Hartmann vi havde målt altid havde været plus felter. En kontrol ca. 14 dage senere viste da også at det var en plus Hartmann. Ærgeligt, for så havde vi ramt alle rigtige. Ud af de 5 tilbageværende var der 1 sted, hvor de gamle beboere havde fået kræft. Den fandt vi også. Feltet var så kraftigt til enerfisiden, så der var ingen tvivl. Ud af de sidste 4 var der en, hvor feltet  var kraftigt til energi siden. De 3 andre steder var ikke til plus siden. Så 10 ud af 11 kræft tilfælde lokaliserede vi. I kontrolgruppen frikendte vi 3 ud af 4 steder. Forsøget var ikke et "Videnskabeligt bevis", da gruppen ikke var udvalgt helt rigtigt. Vi havde heller ikke kontrolpersoner med ude til se om vi på en eller anden måde kunne se på forhånd om der var problemer. Det kunne vi  2 steder, til gængæld fandt vi den rigtige side af dobbelsengen, hvor disse var. Iflg. en udtalelse fra Aalborg Universitet er det helt unik, at vi kunne holde så høje træf procenter. Jeg fik at vide i 1993, at hvis undersøgelsen havde været på imellem 25 og 30 opmålinger i stedet for de 15 vi havde, så havde det statistisk været i orden.

1992/1993 Fastlæggelse af at polariteten af at de brede Hartmann (nu kaldet 30m. båndet og 100m. båndet, hvilket angiver ca. afstanden imellem disse 2 typer stråler). På grund af at jeg kiksede polariten af en bred Hartmann i kræft forsøg 1, hvor min datter Mette og jeg på vej hjem fra opmålingen snakkede om, at det var mærkeligt, at jeg havde fået den til en minus stråle, da de andre brede Hartmann, vi havde haft ind til da, altid havde været plus. Dette gav anledning til at  Peter Eriksen og jeg lavede mange polarittets målinger på disse stråler over det meste af landet. Vi kunne konstatere, at de brede Hartmann (30m. og/eller 100m.) altid har plus polaritet = giver energi. VERDENSNYHED.

I 1993 ændrede jeg opmærkningen af Hartmann og Curry stråler i forhold til Europæisk standard, hvor Hartmann (H) er røde og Curry (C) gule til at +H og +C er røde og -H og -C er gule. Det giver et helt andet overblik på en tegning om det er energifelter eller ej. Jeg har kunnet se at det er polariteten af H og C der bestemmer til hvilken retning kroppen bliver justeret (energisiden eller udrensningsproblem siden), vandårene koster mere generelt på immun systemet, hvorved jordstrålerne H og C får større indflydelse på helbredet. Og ved ovennævnte farvelægning bliver det nu muligt at kunne lave en forebyggende opmåling, da det er meget nemmere at se, hvordan plus og minus strålerne ligger. Er det en plus og en minus der rammer hinanden, så ophæver de næsten hinanden.

1993:Ved at kontrollere om en Hartmann (H) eller Curry (C) er plus eller minus, hvilket er afhængig af personens eget polaritet. ca. 80 % har en pluspol over hovedet, som derved måler en energi stråle til plus, hvorimod de ca. 20 % andre, der har en minuspol over hovedet, måler den som en minus. Så de sidste skal altså så huske at ændre polaritet i forhold til flertallet. Det er noget rod og giver alt for stor fejlmargin. Derfor ændrede jeg det til, at man skal kontrolere om strålen giver energi. Hvis ja, så er det en plus. Husk denne måling skal helst gøres fra et neutral område. Derfor udfører jeg først polaritetstesten, når tegningen er lavet.

1993: Jeg henvendte mig til Aalborg Universitet AAU og jeg aftalte med Poul Raskmark, at vi skulle prøve om vi kunne måle jordstrålerne fysisk med et instrument. Han anskaffede en super magnetfeltmåler fra England. Peter Eriksen og jeg opmålte og markerede jordstråler på gulvet i et laboratorium, som var afskærmet. Vi kunne tydeligt se på instrumentet, hvor vi havde markeret jordstrålerne. Vi var de første i Verden, der havde gjort dette. VERDENSNYHED. Jeg lånte instrumentet med hjem, for at prøve den i praksis. Desværre viste det sig, at kom vi udenfor laboratoriet, hvor der var jern i gulvet, kunne instrumentet kun give et kortvarigt udslag. Det kunne tyde på, at det var andre energier vi havde med at gøre end Jordens magnetfelt, men det var nu en rar følelse, at vi kunne registre helt præcis, hvor jordstrålerne var.

1993: Kræftforsøg 2. Peter Eriksen og jeg besluttede at prøve at foretage en blindtest, som skulle omhandle 40 steder. En henvendelse til Canserregisteret, om de ville være behjælpelig med udvælgelse af max. 40 kræfttilfælde i Nordjylland, lød lovende, indtil de hørte, at det drejede sig om jordstråler, så havde de desværre ikke tid. Jeg besluttede at annoncere efter en kræftgruppe og en kontrolgruppe, som skulle henvende sig hos formanden for Patientforeningen (NJ) Svend Aage Sørensen, som havde indvilget i at være koordinator og udvælge testpersonerne. Harald Svenningsen fmd. for Kræftens Forebyggelse (NJ) og Kim Bishoff, medlem af Kræftens Bekæmpelse lokalafd. Aalborg (deltog som privatperson) var kontrolpersoner, var med ved opmålingerne og sørgede for at Peter Eriksen og jeg ikke på nogen måde havde mulighed for at vide om det var en kræft eller kontrol sted. I kræftgruppen fangede vi 18 ud af 22 i kraftige plusfelter. Men desværre viste det sig, at i kontrolgruppen var det 13 ud af 18, der lå i kraftige plusfelter. Vi blev klar over problemet med kontrolgruppen allerede efter 6 opmålinger, men valgte at fortsætte af hensyn til deltagerne. Det viste sig, at de fleste af kontrolgruppen tidligere havde overvejet, at få opmålt for jordstråler og derfor havde meldt sig. Ligeledes har det vist sig ved en forespørgsel senere, at ikke mange af de 13 i  kontrolgruppen havde flyttet sengen hen til det sted vi havde anbefalet. I april 1997 havde jeg fået at vide at 2 ud af de 13 personer nu havde fået kræft, så nu er der gået 20 år og jeg vil i gang med at undersøge hvordan det er gået med hele kontrolgruppen, så desværre kan det vise sig at blindtesten kan bruges som et videnskabeligt bevis.

1994: Jeg havde målt jordstråler flere steder, hvor lynet havde slået ned. Peter Eriksen og jeg opmålte sammen 4 steder. Det viste sig alle at det var i MEGET kraftige MINUS felter. Det vil sige, at vi ved at opmåle jordstrålerne, kan forudsige mange af punkterne, hvor lynet har mulighed for at slå ned og dermed kan der opsættes effektive lynafledere på størrelse med en tallerken.

1995 og 1996: fik jeg målt samtlige storkereder, der var tilbage her i Jylland og kan konstatere: ” Storkene foretrækker at bygge deres reder i KRAFTIGE jordstråler med pluspolaritet = energi. (Sikkert på grund af problemer med at finde føde).

1996: Jeg kunne nu se en sammenhæng med vores Solsystem og jordstrålerne Hartmann og Curry. JORDEN består af 2 PROTON kerner og 2 NEUTRON kerner. Ved at de ekstra kraftige Hartmann stråler 30m og 100m. båndene altid er plus stråler giver det en overvægt af plus i de 2 Hartmann systemer. Hver anden af jordstrålerne er henholdsvis plus og minus. I de 2 Curry systemer er der  ingen brede og kraftigere stråler, så ved at lægge dem samme bliver det nul = neutral = neutron kerner. VERDENSNYHED.

Jordstrålerne har INTET med Jordens magnetfelt at gøre. Ved at måle gamle kirker, kan jeg se, at jordstråler her ikke har flyttet sig i 800 år herhjemme, det har Jordens magnetfelt.                                                                                                                                   

Jorden har en fast kerne. Sidste år (1914) så jeg i TV, at der faktisk var en dansk kvindelig videnskabs kvinde, der i 1936 kunne bevise, at Jorden havde en fast kerne inde i midten. Hendes kollegaer ignorerede og troede ikke på hende, men hun blev tilbudt en stilling i USA, hvor hun så kunne gøre sine studier færdige). Inge Lehmann (1888-1993) har fået flere priser i USA og til sidst en enkelt her i DK.

1997: Jeg fik konstateret at jordstrålerne går ud i et V – form. En fordobling af bredden af jordstrålerne og mellemrummet i mellem dem, sker ved ca. 700m. høje.Test foretaget på Himmelbjerget, i Pragh, i Tyrkiet og på Kreta. (Senere på Tenerife, hvor jeg var så heldig at der på vejen op til vulkanen Teide stod skilte med højdemål). VERDENSNYHED                           

1998: Foretog Kaj Kristensen og jeg opmåling af birketræer med heksekoste (kræftknuder) ved Øster Hurup. De stod alle i meget kraftige plusfelter. En +H (30m. og 100m.), hvilket svarer til ca. 6 almindelige jordstråler i styrke. Ligeledes gik der også en vandåre i denne stråle i ca. N/S retning og hver gang der gik en bred +H (30m.eller 100m.) på tværs af denne stråle og stod der en birketræ hvor disse ramte hinanden var der heksekoste i den.

1999: Opmåling af Tsambika klosteret på Rhodos. En hjælp til barnløse. Se artiklen ” En chance for barnløse”, men en flytning af sengen ud af minus jordstrålerne, vil være en nemmere måde.

2000: Opmåling af vulkanen Strogyle på Santorin. 3 revner går der fra vulkanen. Den største af dem var på 42m. i bredden første dag jeg var ude på vulkanøen ud fra Tira. 3 dage senere var jeg derude igen. Og nu var den nede på 24m. i bredden og vulkanen var begyndt at ryge en smule. En uge efter vi var kommet hjem skete der et kraftigt jordskælv i Tyrkiet.

2001: Jeg opmålte de 5 kirker på Læsø. 3 var bygget omkring år 1200, da salt sydningen var på sit højeste. Disse kirker blev bygget af korherrerne fra Børglum Kloster og bygget efter den katolske tro, hvor et ekstremt kraftigt energifelt lige foran alteret, skulle sørge for at præsten fik ekstra meget energi til at udføre den for den katolske trosretning vigtigste handling nemlig forkyndelsen. Ligeledes er knæfaldet lagt Indenfor nogle af disse kraftige brede Hartmann, så publikum kunne få noget energi. Østerby kirke bygget i 1867 efter den Lutherske trosretning, hvor det talte ord er den vigtigste kirkelige handling, her ligger det ekstremt kraftige jordstrålefelt i prædikestolen. Så er der smertensbarnet Vesterø kirke bygget i 1962. Helt elendigt. Der er minus felter på de væsentligste steder, så det er ikke befordrende for præsten. Den er jo også blevet solgt til andet formål. Kirker der er bygget af Paverne i Vatikanet (Rom) er bygget efter jordstråler indtil for ca. 150 år siden. (læs mere under faneblad "Kirker").

2002: Jeg konstaterede, at de personer, der havde fået sklerose, sover med hovedet i MEGET kraftige jordstråler med plus felter. Altså samme side som kræft og fibromyalgi.

2003: Jeg opdagede en sammenhæng mellem ”ene” trafikulykker på motorvejen E45 ud for Dall Kirke (10 stk. på 12 år) og forekomsten af meget kraftig jordstråling. 9 ud af de 10 bilister endte inde på marken på samme sted. Et lignende sted fandt vi på motor trafik vejen lige syd for Frederikshavn. Der var også et sted mere indenfor Frederikshavn byskiltet.

2005: Opmåling af Keops pyramiderne. Det var mærkeligt. De kraftige brede Hartmann jordstråler går i kanterne af pyramiderne. Det slog mig lidt ud af kurs, da jeg havde forventet, at de lå i midten af pyramiden. Det var først på vejen hjem jeg kom i tanker om at det kunne være at siderne af pyramiderne fulgte nogle skrå stråler, som også findes i jordstrålerne og som først fremtræder ved jordens overflade. Disse stråler kan fjernes.

2005: Opmåling af rundkirker på Bornholm. Alle lå, så der var et kraftigt energifelt foran alteret. Den største af kirkerne Østerlars manglede dog en +H (100m.) i Nord / Syd retningen. Det var kun en + H (30m.), men så var der en revne i undergrunden, der kunne give lidt ekstra stråling. Man har nok skullet for langt væk fra byen, for at finde det rigtige sted. Så man er gået lidt på kompromis, da kirken også blev brugt som fæstning.

2006: Kom jeg med opdatering af viden omkring jordstråler. I Hartmann og Curry strålerne er der 3 forskellige typer stråling fra. Der er nogle, der kun måler centerlinien og de 2 stråler som karakteriserer en dobbelt Hartmann. Denne måde er den mest udbredte måde at måle jordstråler på og bliver praktiseret af mange. Disse stråler kan delvis neutraliseres. Men ved at måle på denne måde kan man slet ikke forebygge med samme sikkerhed, som når man måler hele den skadelige bredde af jordstrålen. De kan heller ikke sætte polaritet på stråler og får ikke hele den skadelige stråling med og de kender heller ikke til de brede +H 30m og 100m. båndene som er ekstra brede og kraftige. I disse kraftige stråler, ser jeg mange kræft tilfælde. De har, at det kun er en brøkdel af jordoverfladen der skadelig. Hvorimod jeg har, at det er ca.halvdelen af overfladen her i Danmark (Bornholm dog lidt mindre), der ikke er egnet til soveplads. Ved at have polariteten på strålerne kan jeg se, at ca. ¼ af jordoverfladen er til kræft siden, ¼ er til udrensningsproblem siden og den sidste halvdel er rimelig. Søvnfasen tæller ca. 10 gange så meget som i vågen tilstand.

Jeg er nu i stand til at forebygge 90% af kræft tilfældene, 95% af sklerose tilfældene og 90% af leddegigt tilfældene. Det viser mine opmålinger. Jeg bruger kroppen som måleinstrument og vinkelpindene er mine foretrukne visere.

Der findes også skrå stråler fra jordstrålerne, som dannes, når disse kommer op i luften. Disse kan også fjernes. De jordstråler, jeg måler, kan ikke fjernes. Det er kerne energi, vi har med at gøre.

2007: Opmåling af vikingeborgen Aggersborg. De brede +H (30m og 100m.) går igennem borgen i åbningerne og ringen ender ved en +H (30.). Så vikinger havde også styr på strålerne. Vi foretog også en kontrol af vinklen af de skrå stråler i Hartmann strålerne. Vinklen fik vi målt til ca. 53 grader. Jeg har så søgt på internettet og fundet ud af, at vinklen på pyramiderne er 54 grader. Yes!! Jeg vil så prøve, om det vil være muligt at få lov til at kravle op på pyramiderne for at efterprøve, om der er en sammenhæng.

2008: Opmåling af vikingeborgen Fyrkat. Det samme som i Aggersborg, men hov indenfor ringen er de skrå (pyramidestråler væk). De var der i Aggersborg, men her er ringen jo også ødelagt, da en lade er bygget op ind i ringen.

2008: Lis og Søren Brix opmålte Vikingeborgen Trelleborg, Her var de skrå (pyramidestråler) også væk.

2008: Jeg nåede at få målt Mårup Kirke i Lønstrup op, inden den blev nedtaget. Aftenen før dette skete, fandt jeg ud af, at det ekstremt kraftige energifelt lige foran alteret var der. Mårup Kirke har været ombygget flere gange, men jeg kan konstatere, at alteret ikke har været flyttet. Kirken er altså opført af Korherrerne fra Børglum.

2011: Startet en undersøgelse af ældre personer der er imellem 90 og 100år og har sovet rigtig lang tid på samme sted. De første 5 viser, at de har ligget uden jordstråler fra skridtet og opefter.

2013:Sklerose forsøg. I forbindelse med Miljø- & jordstråleforeningen Danmarks 25 års jubilæum vil vi prøve at lave en opmåling af 5 sklerose patienter, der for nylig har fået konstateret sklerose. Vi vil prøve at følge dem, når vi har fået flyttet dem ud af de kraftige energifelter. Jeg forventer at deres hoved ligger i disse felter i personens sengeplads. Og jeg håber, vi kan bremse en forværring af sygdommen.

2014: Kræft forsøg. Miljø- & jordstråleforeningen Danmerk  Afdeling Jylland Nord har 25 års jubilæum. Jeg tilbyder 5 unge personer under 20 år, der har fået konstateret kræft en opmåling. Forsøget udføres for at se, hvor hurtigt børn bliver påvirket af jordstrålerne og følge hvor meget hurtigere og bedre anden behandling virker, ved at få dem ud af årsagen til kræften, som er jordstråler med energi i deres sengeplads.

2015: En opfølgning og opdatering af kræft = jordstråler forsøg 2 fra 1993, hvor polariteten og styrken af vandårerne er påført de 40 opmålings steder. Dette har vist et resultat, der viser, at der er 22 gange større  risiko for at få kræft i kraftige plus felter end ikke i disse felter. Jeg nu kan lokalisere og forebygge kræft (undtagen hudkræft) med en procent tal på > 95%.                 

                                                                                            Orla S. Pedersen tlf. 98135564      opdat.23-11-2015

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk