Kirker der er bygget af paverne i Vatikanet (Rom) er bygget efter jordstrålerne. Herhjemme indtil for ca. 150 år siden. Kirkerne er anbragt således, at der hvor præsten udfører den for den trosretning vigtigste handling, får præsten ekstremt meget energi. Feltet er så kraftigt dette sted, at man skal søge i en radius på ca. 3 km for at finde et lige så kraftigt felt. Det er super godt, at være på disse steder en halv times tid. Så hvis man skal til eksamen vil det være godt lige at tage en smut omkring en kirke.At have sin seng sådant et sted vil give kræft i løbet af 3 til 5 år, så kraftigt er feltet. Jeg har kun tegnet strålerne ned, hvor det kraftigst felt er.

Ved at måle kirkerne har jeg kunnet konstatere at jordstrålerne H og C ikke har flyttet sig herhjemme i over 800 år. Jordstrålerne har altså intet med Jordens magnetfelt at gøre !!

Katolsk kirke. Forkyndelsen er den vigtigste kirkelige handling, som foretages lige foran alteret, så præsten får super energi her.

 

Billedet til venstre er Vesterø Sydlige kirle på Læsø bygget ca. år 1200. Det er en katolsk kirke bygget af korherrer fra Børglum Kloster. Forkyndelsen af Jesu legeme og blod er den vigtigste handling i den katolske trosretning og det sker lige midt for alteret. Her er simpelthen fuld hus hvad jordstråler angår. Den brede +H (30m. & 100m.) i begge retninger. Hver af disse stråler svarer i styrke til 6 almindelige jordstråler, så det er 12 jordstråler i styrke. Yderligere rammer de 2 Curry også lige midt foran alteret med plus. Så det giver ialt en styrke på 14 almindelige jordstråler. Et tilsvarende felt skal man være heldig, hvis man kan finde et indenfor en radius af 3 km. til 5 km. Så det er ikke tilfældigt valgt!!

Billedet til højre er Østerby Kirke Læsø bygget efter at Luther er kommet til landet. Her er det talte ord den vigste handling. Derfor ligger det meget kraftige energifelt i prædikestolen. Der mangler dog en +H (100m.) i OP strålen. Ca. 3 km. mod vest ligger ruinen af Hals Kirke fra år 1200, som har fuld hus jordstrålemæssigt.

Efter Luther kom til landet i 1517 er kirkerne bygget så der er super energi i prædikestolen. Det talte ord er her den kirkelig vigtigste handling.

Der er ikke meget energi at hente her for præsten. Kirken er solgt til kurbade. Det er ca. 150 år siden kirkerne blev bygget efter jordstrålerne.

 

 

 

På tegningen til venstre er det Vesterø Kirke Læsø bygget i 1962. Elendigt byggeri!!! Der hvor præsten skal være er det i minusfelter. Det er helt håbløst. Det kan være, det er derfor den er solgt.

 

Rundkirkerne på Bornholm var jeg lidt spændt på om det var krigsherren eller de gejstlige, der havde stået for byggeriet. Det er de gejstlige, for alle rundkirker havde feltet lige foran alteret. Den største af kirkerne er Østerlars, men den mangler også en +(H100m), Den kompenseres dog lidt af Jordforskydningen, der er med til at øge jordstråle styrken lidt.  Det tyder på, at man ville være kommet for langt væk fra byen, hvis der skulle være fuld hus jordstrålemæssigt. Rundkirkerne blev jo også brugt som fæstninger.

På billedet til venstre er det en græsk ortodoks kirke. Hvis kirken havde været bygget færdigt, ville der have været 3 indgange her ved skillevæggen og det er i åbningen i midten at energifelterne ligger i disse kirker. Det er her præsten taler til menigheden. Tsambika Klosteret på Rhodos Grækenland er blevet brugt som turrist attraktion. For havde man problemer med at få børn og det ikke skyldes en legemelig fejl, så kunne det være en god ide at tage en tur til Tsambika  Klosteret og helst på Jomfru Marias dag (ikonet hænger lige til højre for midten), for så var der chanse for gevinst. Dette skyldes at kirken ikke er bygget færdigt, så folk kommer helt op i de kraftige energifelter og da jeg har barnløshed i minusfelterne, så er det jo et super sted at være nogle timer.

Billedet til højre er Mårup Kirke taget aftenen før den blev nedtaget. Kirken har været bygget om og udvidet flere gange, men ud fra min opmåling kan jeg se, at alteret IKKE har været flyttet, for feltet lå lige foran alteret, som i katolske kirker. Det havde jeg også forventet, for Børglum Kloster ligger kun ca. 5 km. fra Mårup Kirke, jeg ville bare være sikker.

Ved små fiskersamfund har jeg set, at lokalsamfundet nogle gange selv har opført en kirke, uden at gejstlige har været involveret, for i disse er jordstrålefelterne elendige. Kirken på Venø i Limfjorden og kirken lige før Kandestederne i Nordjylland er et par af dem.

 

Mårup Kirke har været bygget om flere gange, men opmålingen viste, at alteret ikke har været flyttet, da energifeltet er lige foran dette.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk