Disse 5 typer jordstråler er de væsentligste jordstråler og det er ved at måle disse, at jeg har nået så høje procentsatser.> 90 % på voksen kræft, 100% på børnekræft. f.eks.

Ved at klikke på tegningen får du den op i stor størrelse.

 

 

Jordens 2 Protoner (O-SP) og 2 Netroner (NO-SON) er Jordens faste kerne.  Strålerne fra hver af de 4 enheder dækker hele Jorden, men det er hver femte af strålerne, der er så kraftige at de har indflydelse på vores helbred. Så de skadelige stråler fra de 2 Protoner ligner et gittersystem, hvilket også gælder for de 2 Neutroner. Her ved havet niveau er bredden af hver af disse almindelige skadelige stråler ca. 60cm og til ca. 80cm. og afstanden over til den næste skadelige stråle er ca. 1,5m til ca. 2m..  I Jordens 2 protoner er der 2 overordnede bånd, (+ P (30m.) og (+ P 100m.), Disse er altid sammenfaldende med en plus proton. Disse ekstra brede + P (30m) og  + P (100m.) tæller i styrke lige godt 3 almindelige jordstråler P og/eller N. Disse 2 stråler 30m og 100m er en gang imellem sammenfaldende og så tæller denne stråle ca. som godt 6 almindelige jordstråler i styrke, hvor 2 almindelig jordstråler i sengen med samme polaritet, er det en rask person godt kan holde til. Bredden af disse + P 30m ( Der er ca. 30m. imellem disse stråler ) og + P 100m ( Der er ca. 100m. imellem disse stråler) er ca. 1,15m og til 5m. ved havets overflade. Disse er altid energistråler (kaldet plus). Det fandt min datter og jeg ud af i 1991/1992 (læs mere under "forskning"). Denne stråling (kræfter der holder os på plads i solsystemet), kan ikke fjernes. Derfor er det nødvendigt, at vi flytter især sengepladsen i forhold til disse. En rask person kan godt holde til at sove i 2 almindelige jordstråler P og/eller N med samme polaritet på lang sigt, hvis der ikke er andet, der ødelægger immunsystemet. Hvis man vil satse på at blive over 100år, skal man helst undgå jordstråler fra skridtet og opefter, det viser mine opmålinger af ældre personer over 90 år og som har sovet rigtig mange år på samme sted. For ikke at blive forvekslet med dem der kun måler nedenstående stråler på valgte jeg at ændre navnet til det strålerne kommer fra nemlig Protoner og Neutroner i stedet for Hartmann og Curry stråler, som også dækker 2 andre typer stråler, der kan dannes, når P og N strålerne kommer op i luften. Disse 2 afarter kan nemlig fjernes, men det kan P og N ikke.

Afarterne er:

1.   2 skrå stråler, der kan dannes når P og/eller N strålen kommer op til overfladen. Disse stråler går lidt inde fra yderkanten og krydser hinande skrå ind over midten af jordstrålen i en vinkel på ca.54 grader. Disse stråler kan fjernes. Jeg kalder dem for "Pyramidestrålerne" Keops Pyramidernes sider følger disse stråler opefter. De 2 store pyramider kommer disse skrå stråler fra de kraftige + P (30m og 100m) på alle 4 sider. Den lille pyramide er de kun på 2 af siderne. De 2 andre sider er fra +P (30m).

2. En tynd lodret stråle. Der kan dannes i midten af P og/eller N kommer op til overfladen. Denne type er den mange jordstrålefolk bruger ("Den tyske metode") og er, hvor der går en tynd centerlinie og der findes også det, der kaldes en dobbelt Hartmann (2 tynde stråler). Problemet er her, at man ikke får hele den skadelige stråle med i bredden og den forekommer heller ikke alle steder, da denne også kan fjernes, men man fjerner ikke det skadelige felt P og N.. Dem der bruger denne måde får også, at strålerne ikke fylder ret meget. De kan heller ikke sætte polaritet på strålerne. De finder kun ca. 10-15% af kræft tilfældene.

Billedet viser ca. retningen af strålerne fra Jodens 2 protoner ( O-SP) og Jordens 2 neutroner NO-SON. Disse stråler har intet med Jordens magnetfelt at gøre, men er, hvordan vi hænger sammen i Solsystemet.

Vandårer er hvor vandet bliver transporteret i undergrunden og ikke grundvandet som er stillestående. Det skadelige felt fra en vandåre er noget bredere end hvor selve vandåren går. En vandåre på 1 meter i bredden, kan godt give et skadeligt felt på 3-5m. i bredden. Vandårerne kan optræde med plus eller minus. Den kraftigste jeg har set er en styrke S = 40, hvilket svarer til ca. 13 almindelige jordstråler. Styrken er kraftigst hvor selve vandåren går og stryrken er aftagende til S = 1 ved kanten af den skadelige felt fra vandåren. Vandårer indeholder også frekvenser vandet har været i berøring med samt noget elektrisk pga. gnidningseffekten. Vandårer kan neutraliseres, men det kan være livsfarligt, for man aner ikke, hvornår en afskærmning går ud af funktion. Flyt sengen i stedet for. Det er det sikreste. Ved akupunktur på en vandåre stiger strålingen kraftigt bagudrettet løbet af vandåren fra det første akupunktur sted. Det kan så give naboen alvorlige problemer. Hvis man ligger i jordstråler med energi (plus strålerne) opdager man som regel ikke, når en afskærmningen går ud af funktion, før der kan være sket en alvorlig skade, for vi elsker som regel at være i energisiden. men for meget energi kan få cellerne til at eksplodere = kræft siden. Så flyt sengen!

Vandårer er et problem her i Danmark, da den struktur vi har i undergrunden gør at vandårerne har større udbredelse end hvor der er klipper (Bornholm f.eks). Hvor der er klipper tæt på jordoverfladen, har vandårerne en tendens til at løbe i revnerne i klippen og i lavninger. I resten af Danmark har vi langt ned til fast grund, så udbredelsen af vandårerne er større her. Vandårerne er årsagen til at Danmark helbredsmæssigt dumper ned på en 16-17 plads her i Europa. Den bredeste vandåre incl. sideeffekt jeg har målt indtil dato er på 32m. i bredden. De fleste vandårer har en skadelig bredde på 3m. til 6m. Jeg har målt 12 vandårer i forskellige dybder i et hus, hvor minimum antal vandårer i et værelse var 3 vandårer. Huset var desværre ikke egnet til at sove i, men heldigvis kan jeg i langt de fleste tilfælde finde et egnet sovested. 

Jordforskydninger er også ret udbredt i det meste af landet. Det eneste sted jeg indtil nu ikke har mødt jordforskydninger, er i Frederikshavn by. Der er jo en brudflade ude i Jammerbugten på ca. 75 til 100km i bredden, som går ind over Aalborg området  og over mod Nordsjælland, hvor der er en del revner. I Roskilde har folk nogle gange kunne opleve tlidt klirren af porcelæn i skabene og Tyborøn kunne også mærke lidt for et par år siden med et skælv 3.5 på Richter skalaen. . Men vores undergrund er meget stabil. Kraftige revner i undergrunden kan nemlig forvride det pæne gittersystem på flere måder. Da Jordens 2 protonkerner og neutronkerne intet har med Jordens magnetfelt at gøre,  ligger jordstrålerne stabile, hvor de er. Derfor kan jeg lave forebyggende opmålinger, for strålerne flytter sig ikke. Radongas forekommer især i disse revner. Når jeg finder en revne i undergrunden ved opmåling af et hus, tager jeg med en kontrol af radongas niveauet. Det er ikke ret tit, niveauet kommer over de 4 picocuries per liter (pCi/L) som er grænseværdien. Bornholm som er en klippe ø, her kan revnerne give betydeligt mere radon. Nyere huse har radonspær, så hvis de er lavet tæt, giver det heller ikke problemer med jordgasser.

Måne stråle. Det er ikke den kosmiske baggrunds stråling, men i ca. godt hvert tyvende hus, finder jeg en måne stråle. Strålen er som en kegle og de fleste ligger på ca. 30 til 50cm i diameter. De har en tendens til at komme ind/ud ad et vindue. Den kosmiske stråle er den eneste som kan flytte sig også i løbet af en døgnfase. Kommer den ude fra Månen og ind er det en minus stråle. Kommer den fra Jorden og går ud er det en plus stråle. De kosmiske stråler er meget kraftige S = ca. 25 = ca. 8 almindelige jordstråler P og N. Disse stråler skal man absolut undgå og have i nærheden af en sengepladsen.

Desuden har vi Miljøstråler er de menneskeskabte stråler. Elektriske felter, magnet felter og trådløse sendere, hvor især de digitale sendere (De udsender nemlig med mange forskellige frekvenser, som er lavere end grund frekvenserne). Disse ting påvirker vores kroppe meget mere end vi aner. For din krop bliver styret af frekvenser, elektriske og magnetfelter. Det er ærgeligt at vi ikke kan holde til disse påvirkninger, for teknikken er jo smart. I øjeblikket er det ca. 10 % af den danske befolkning, der er påvirket af denne teknologi. ca. 3 % er alvorligt ramte. En af de ting man kan se, er at det stresser kroppen på mange, så deres blodtryk stiger kraftigt. Men afhængig af hvor uheldig man er med om signalerne rammer nogle frekvenser som din krop bliver styret af, vil dette forårsage langtids problemer. Hjerne/blod barieren kan blive ødelagt, med kronisk hovedpine til følge. Jeg kan se og høre, og det er lidt skræmmende, at der er flere og flere unge mennesker, der allerede nu viser stærke symptomer på strålings skader. Vores aura er vores beskyttelsesskjold mod ydre påvirkninger, så vores krop kan fungere optimalt. Auraen er jo slet ikke stærk nok til at modstå disse kraftige felter. Der vil gå mange generationer inden den vil være opbygget til at kunne modstå dette.   rev.27-06-2023. osp.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk