Foruden disse jordstråler har vi også vandårer. Det er hvor vandet bliver transporteret væk i undergrunden, altså ikke grundvandet, som er ret stillestående.

Disse vandårer er et noget større problem her i Danmark undtagen Bornholm, som består af klipper. Der, hvor der er klipper, har vandet en tendens til at løbe i revnerne i klippen, men med den struktur vi har i resten af landet gør,  at vandårerne har en betydelig større udbredelse her. De fleste har jo nok hørt om smeden, der brugte en pilekvist for at finde vandårer, hvor han skulle lave vandboringen, så brønden kunne give vand nok, men det er ikke nok, for vandåren har en skadelig sideeffekt, som også skal tages med. Vandårer har også en polaritet. Vand husker også frekvenser (Det bruges ved homøopatisk medicin), som det er blevet påvirket af og de afgiver også noget elektrisk, så at sove på en sådan er ikke for godt. Det er den større udbredelse af vandårerne herhjemme, der gør, at Danmark helbredsmæssigt dumper ned på en 16-17 i Europa, så det kan vi ikke give lægerne skyld for.

 

Vi har også revner i undergrunden (jordforskydninger). Disse kan i sig selv være ret ubehageligt at være over. De er med til at forstærke jordstrålerne især langs med kanterne af revnen samt de har en tendens til at gøre leddene stive. Jeg ser hold i ryggen hos folk der har sovet over disse samt en del hofter og knæ, der er blevet skiftet. Ligeledes kan det gå ud over skjoldbruskkirtlerne at sove lige over disse revner.

Hvor der er en revne i undergrunden, er der en øget tendens til, at Radon gas kan sive op, men det er bagateller i forhold til, hvad jeg har målt, hvor der er klipper. Så på Bornholm er der absolut grund til at være påpasseligt med Radon, for er der en revne i klippen er opsamlings området meget større under klipperne end i resten af landet, hvor Radon siver lige så stille op.

Radon bliver i Alanya i Tyrkiet brugt til at hjælpe astma og kool patienter (astma og kool har jeg i minus siden = udrensningsproblemer) til igen at kunne trække vejret bedre. Det er kendt i det meste at Tyrkiet, at har man problemer med at trække vejret kan det hjælpe, hvis man tager ned til Alanya og sætter sig ned på stenbænken i den inderste drypstenshule i et par timer. Lægen, der stod og lyttede på folk, inden de blev lukket ned i hulen, vidste ikke, hvorfor det hjalp, men kunne se virkningen. Jeg går efter, at Radon grænseværdien er 4 PCi/l. Da mine målinger kom op på 1700 PCi/L stoppede jeg og sagde til familien, at nu havde de været længe nok hernede, så nu skulle de ud. De fleste radioaktive partikler fra Radon er alfa partikler. Indånder man 1000 alfa partikler udånder man nok de 999 igen, men 1 sætter sig i lungen. Partiklen har så meget energi i sig, at de omkringliggende celler får tilført energi, så der kommer gang i udrensningen af disse celler og de bliver igen i stand til at optage mere ilt. Så hvis man brugte det herhjemme til astma og kool patienter kunne man nok forlænge deres levetid i et par år.

 

Vi har også en kosmisk stråle, som optræder som en kegle. Det er ikke den kosmiske baggrundsstråling. Disse kosmiske stråler finder jeg i ca. hvert tyvende hus.  Disse er ret kraftige og kommer eller går til en af nærplaneterne. Dette er den eneste stråle, der kan flytte sig og det endda indenfor et døgn. Går strålen ud fra Jorden er det en plus = energi, kommer den udefra og ind er det en minus. Diameteren på disse stråler ligger som regel på 30 til 60 cm.

 

Det er ca. hver anden dansker, der ikke sover et godt sted. Mine opmålinger viser, at ved at sove på ca. 25% af jordoverfladen herhjemme vil det give kræft. Ca. 25 % vil  give alvorlige udrensningsproblemer. 40 % er rimelige at sove på og hvis man vil satse på de 100år, er der 10% tilbage, hvor sengen skal stå. Så ved en forebyggende opmåling af en rask person er det ½ delen af overfladen herhjemme, der kan bruges, men er man først ramt af en alvorlig sygdom, så er der altså kun 30% tilbage, at sætte sengen på.

Så hvis man bliver alvorlig syg og man har sovet langt hovedparten af tiden på samme sted i mere end 5 år (for voksne), så ville det være en rigtig god ide straks at flytte sengen og i mange tilfælde ind i et andet rum. Det kan næsten kun blive et bedre sted.

Det er tæt på en katastrofe, at man er begyndt at behandle folk i deres eget hjem i stedet for at indlægge dem. Ved at blive indlagt har de på kort sigt 75% chance for at få det bedre, bare ved at blive flyttet væk fra deres egen seng.

 

Sklerose har jeg haft rigtig gode resultater med. Ved at få flyttet personer ud af energifelterne indenfor det første år, ser det ud til at nedsmeltningen af isolationen imellem nerve banerne kan bremses ved at få dem helt ud af energifelterne. Det der er skadet, kan jeg ikke reparere. Det er lykkedes mig at få nogle helt ud af medicinen nu.

 

Kræft er jo bare en almindelig celle, der har fået for meget energi. Problemet er jo, at vores immunsystem ikke angriber kroppens egne celler. Men ved at få personen ud af de kraftige plusfelter giver det større chance for at andre kan hjælpe med at få bugt med kræften, da kræft cellen nu ikke længere får tilført energi ad den vej, ligeledes har jeg set mange som f.eks har fået fjernet et bryst og så ca. 6-7 år senere får en lungekræft, fordi de ikke har flyttet sengen.  Jeg har haft en del med dobbelttilfælde i samme seng. F.eks hvor manden havde mistet sin kone pga. brystkræft i venstre side og her 15 år senere fik den nye kone brystkræft i samme side. Mange af kræft tilfældene viser opmålingstegningen mig indenfor en tallerken i størrelse, hvor det er startet.

Kræftsiden er den luskede side, da det ikke giver rigtig nogle forvarsler, men undersøg om evt. gamle beboer har fået kræft medens de har boet i boligen. Hvis dette er tilfældet så sæt ikke sengen, hvor de havde den stående.  Ved etage ejendom, hvor sengene står samme sted opefter, hvordan har de andre beboere det.

Kom med en storryger og lad mig måle personens faste sengeplads. Strålerne i sengen bestemmer, om der er risiko for kræft, hvis det er energifelter personen ligger i, om det bliver kool, hvis det er minusfelter = udrensningsproblemer eller hvis personen ikke ligger i jordstråler fra skridtet og opefter, så koster det bare et par år, fordi det er usundt at ryge. Det samme gælder for asbestose. Dog kan kroppen ikke udrense asbestfibrene, som har modhager og hænger fast i lungerne.

 

Leddegigt. Den sidste jeg havde med dette var en mand på 60 år, der havde fået diagnosen leddegigt og havde gået til behandling og undersøgelser på sygehuset. Efter 2½ år med dette fik han at vide, at de ikke kunne gøre mere og han kunne få medicin til at tage smerterne med. Han opsøgte en alternativ læge, som også kunne teste, at han var jordstrålebelastet. En jordstråleopmåling viste, at han lå i kraftige minusfelter. Tegningen viste et godt sted til sengen i et andet værelse. Da jeg kom kunne han knap nok løfte en kop kaffe med hånden.

Efter at have sovet 4 mdr. i det nye værelse var han helt symptomfri og havde ingen problemer længere og tog ikke længere medicin.

 

Der er mange behandlingsformer, der har en gavnlig effekt på vores helbred og der er rigtig mange dygtige behandlere som gør et godt stykke arbejde, men hvis man ikke får fat i årsagen til problemet, så kommer problemerne igen. Jeg har før set, at hvad en zoneterapeut har lavet af god behandling, er blevet ødelagt af jordstrålerne i løbet af en nat, men til gengæld anbefaler jeg også tit, at når folk så først er flyttet væk fra strålerne, at de så får en behandling, som så varer længere og som gør, at de hurtigere bliver justeret på plads igen.

 

Så bliver man alvorlig syg, så FLYT straks sengen.

 

 

 

Bilen skal til eftersyn, men hvad med dig og din familie? Få styr på hvor jordstrålerne går og flyt evt. sengen, så du ikke sover i kraftige jordstrålefelter. Det er en livsforsikring, som du SELV kan få glæde af. FOREBYGGELSE er absolut at foretrække. Det er jo 50% af os danskere, der sover et dårligt sted.

 

Desværre er det jo sådan, at der ikke er noget, der kan udvikles og tages patent på til at aflede alle strålerne, så derfor har det været utroligt svært at få nogen fra forsker rækken til at gå helhjertet ind i en undersøgelse af jordstråler og deres påvirkning af vores helbred. Da det efterhånden kun drejer sig om at udvikle nye ting, der KAN tages patent på og sikre en fed indtjening. Jordstråler kommer ind under kategorien grundforskning.

Men på den anden side kan jeg også sige, at det er godt, at der ikke kan tages patent på disse ting, derved kan alle få mulighed for at få råd til at få lavet forebyggende opmålinger.

 

Samfundsmæssigt kan der spares ufattelig mange penge på det her og ikke mindst spares mange lidelser hos dem der rammes af alvorlige sygdomme og sorg for deres familie. Så det bare med at komme i gang, der er mange senge, der skal flyttes. Der kommer til at mangle mange opmålere i fremtiden.

 

Jordstråleforening afholder kursus, hvor du kan lære at måle jordstråler og afholder foredrag så i kan få mere at vide om emnet.

 

Jeg har beskæftiget mig aktiv med jordstråler siden 1989, hvor jeg har været medlem af Jordstråleforening og formand for den Nordjyske afd. og som i kan læse har jeg været heldig at gøre flere verdensopdagelser på området. Jeg er i gang med flere underbyggende undersøgelser her i Jylland Nord og Midt af børnekræft og sklerose, hvor det er gratis at deltage, hvis man opfylder kriterierne for deltagelse, som kan læses på www.jordstraaler.dk. Ligeledes vil jeg gerne til Keops pyramiderne igen for at foretage yderligere opmålinger, når det er mere sikker at tage derned. Keops pyramiderne er bygget efter jordstrålerne også. Det har jeg konstateret, så er vi jo lige 4.000 år tilbage i tiden. Så jordstråler er ikke noget nyt.

 

Vi havde sidste år 400 års jubilæum for katastrofen i Nord Europa, hvor al alternativ viden blev udryddet. De fleste, der kunne hjælpe andre folk på den ene eller anden måde med at blive raske, blev slået ihjel og resten blev brændt på bålene til skræk og advarsel. Det skete i år 1617 til år 1625, fordi kirken ville have eneret på at kunne helbrede folk og sikre sig indtjening og magt. Men det er jo nok en "never ending" historie, der er så nu bare andre, der har taget over og prøver med alle midler på at få eneret på at behandle folk for deres sygdomsproblemer.

Jesus står jo for kærlighed til andre mennesker. Hvis alle vi behandler har samme positive indstilling, så man søger for, at gøre det bedste for den person, der har problemerne og  samarbejder med og/eller henviser til andre behandlere for den bedste løsning af personens problem(er), så kan verden kun blive bedre.

 

Med håb om en mindre "strålende" seng og dermed en mere  strålende fremtid for alle.

 

Orla S. Pedersen, Kroghsgaardvej 15, 9220 Aalborg Ø.  tlf. 98135564, mail osp@jordstraaler.dk, www.jordstraaler.dk.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk