Nyhedsbrev                     Aalb. d. 02-04-2018 ver. 2 .

                       JORDSTRÅLER.       

Der er sket flere epokegørende kvantespring indenfor jordstråleområdet her i Nordjylland. På det helbredsmæssige område viser mine jordstråleopmålinger af personernes faste sengepladser nu, at jeg i mere end 90% af tilfældene kan lokalisere følgende sygdomme sklerose, leddegigt og kræft (undtagen hudkræft). Men også som noget nyt, at det nu er muligt at forebygge med samme høje % satser. Børn med kræft rammer jeg indtil nu med 100%, hvis moderen under graviditeten og barnet bor i nuværende hus, så finder jeg stedet, hvor barnet har sovet for at få kræft. De har nemlig ikke slæbt kræften med fra en anden bolig, som de voksne kan have gjort. Så knæk canser har jeg gjort og i tilgift medfølger også knæk sklerose og leddegigt.

Jeg bruger min krop til at måle jordstrålerne med og jeg foretrækker at bruge en vinkelpind som viser.

 

Jordstråler og andre påvirkninger på personers helbred tæller ca. 10 gange så meget i søvnfasen som i vågen tilstand. Dettes skyldes især, at kroppen i søvnfasen er inde at blive justeret. Bliver kroppen justeret forkert nat efter nat til samme side, så vil det på sigt give problemer. Jordstrålerne er også kraftigst ca. kl. 01.30 og ved fuldmåne noget mere. Til gengæld kan jeg se, at hvis først kroppen er justeret korrekt, så kan den holde til mange påvirkninger i løbet af dagen. Vores krop er jo fantastisk.

 

Det der bestemmer, hvornår jordstrålerne bliver et problem er:

 

1). Hvor kraftig er jordstrålerne i sengen.

2). Hvor lang tid (år) har man sovet på samme sted. For fostre og børn er det måneder.

3) Contra personens immunsystem.

 

Polariteten af jordstrålerne i sengen bestemmer, til hvilken retning man bliver justeret.

Plus siden = energi siden. Lidt energi har vi godt af og vi kan som regel godt lide at være i disse felter, men for meget energi på sigt giver stor risiko for kræft (undtagen hudkræft), sklerose, fibromyalgi, podagra og lupus. (Epilepsi og ADHD forventer jeg også ligger til denne side).

Minus siden = udrensningsproblemer = affaldsstoffer ophobes i kroppen. Problemer jeg ser  i denne side er bl.a. astma, allergi, leddegigt, gigt, barnløshed, aborter, sårhelings problemer, sengevæddere, diabetes 1 og 2 og forkalkninger og mange flere.

 

Der, hvor jeg ser folk blive rigtig gamle, er hvor de i mange år har sovet i ingen jordstråler fra skridtet og opefter (organområdet).

 

Alle andre levende væsner indretter sig efter jordstråler, men vi mennesker gør ikke.

Hvem er egentligt de klogeste ?

Vi har 4 jordstråler fra Jordens faste kerne, som består af 2 protonkerner og 2 neutronkerner. Disse stråler fylder hele jordoverfladen, men det er kun hver 5'te af disse stråler, der er skadelige for vores helbred, derfor ses disse stråler som 2 sæt gittersystemer. Disse skadelige stråler har en bredde af ca. 60 til 80cm. og afstanden til den næste stråle er ca. 1,5 til 2m. Polariteten af disse jordstråler skifter hver anden gang. Så er der en plus stråle, er den næste stråle en minus. De brede +H (O-SP) (30m.) og +H (O-SP) (100m.) har hver en bredde på ca. 1,15m til 2m. Disse mål er ved havets overflade. I ca. 700m. højde er det dobbelt op både på bredden og afstanden til den næste stråle. Så i et etageejendom går stråler lodret op. I 1993 målte Peter Eriksen og jeg (under en blindtest) i en etageejendom her i Aalborg og konklusionen vi kom med, var at højre seng var en kræftseng. Da vi kom ind i stuen og forelagde det for personen, sagde hun: " Det var jeg egentligt godt klar over, for i 4 ud af de 5 etager, har dem ,der har ligget i højre seng, fået kræft."

 

Det der har skabt så stor forvirring på jordstråleområdet, er at jordstrålerne fra Jordens faste kerne i midten af Jorden, som består af 2 protonkerner og 2 neutron kerner altså 4 forskellige stråler. Disse stråler generer hver 3 forskellige typer stråler. De 2 af dem dannes, når strålerne kommer op i luften. Disse 2 stråler findes ikke alle steder og de kan elimineres eller neutraliseres. Det kan den sidste type stråle ikke. Det er den, jeg måler.

Den tyske måde at måle strålerne på, som er den mest udbredte måde at måle på i Europa, er en af de 2 typer stråler, som ikke findes alle steder, her finder de jordstrålerne som tynde streger, så her taler man om at krydsende stråler kan give problemer. Denne metode (sammen med den måde de også måler vandårer på) kan kun lokalisere kræfttilfældene med ca. 10-15 %.

Den anden af de 2 stråler, som ikke findes alle steder er skrå stråler, som jeg kan se kan dannes lidt indenfor kanterne af de jordstråler, jeg måler. Disse skrå stråler er dem, jeg kalder pyramide stråler. Vi har målt dem til 53 grader med vaterpas og en simpel skolevinkelmåler , men det er jo nok 54 grader, som er den vinkel som Keops pyramiderne i Ægypten har.

Den måde, jeg måler på, fik min gamle kollega Peter Eriksen og jeg, som de første i verden målt med et instrument på Aalborg Universitet i 1993 sammen med ingeniør Poul Raskmark. Vi var heldige, at have valgt et laboratorium, som var afskærmet med meget jern i gulvet, hvilket gjorte at magnetfelt instrumentet gav et konstant udslag, hvor jordstrålerne var. Det var en helt rart fornemmelse at se, at hvor vi havde afsat jordstrålerne, kunne resultatet efterprøves (måles) helt nøjagtigt med et Instrumentet. Desværre  kunne instrumentet ikke bruges udenfor dette rum, hvilket fik mig til at tænke andre tanker om, hvad jordstrålerne kunne være. Jeg er uddannet elektronik mand, så de elektriske og fysiske love kender jeg.

I 1996 kunne jeg se sammenhængen med Einsteins atomteori og Solsystemet som er det omvendte af Einsteins atomteori. Ud fra polariteten af nogle ekstra brede jordstråler, som vi havde lavet en undersøgelse af igennem et par år i hele landet og hvor vi kunne se, at disse brede stråler altid var sammenfaldende med plus strålerne. Disse stråler, som vi betegner som +H (30m.) og +H (100m.), findes i 2 af strålerne (protonkernerne). Tallene i parantesene  fortæller, at der er ca. 30m. og henholdsvis ca.100m. i mellem disse 2 typer ekstra kraftige plusstråler. En gang imellem kan disse 2 stråler være sammenfaldende i 1 stråle. Styrken ligger så på S = +20, hvor en almindelig jordstråle ligger på S= 3,1. Så ved at lægge strålerne sammen henholdsvis plus og minus giver dette en overvægt af plus i disse 2 systemer, hvorimod vi i de 2 stråle systemer (neutronkernerne), der går på skrå i forhold til de 2 andre, har vi ikke nogen ekstra brede stråler. Så lægger vi disse sammen plus og minus giver det 0 = neutral eller Neutron kerner. Så Jorden har 2 Proton kerner og 2 Neutron kerner og som en kompensation for den ekstra plus ladning har vi sikkert Månen, som hænger på med en minus ladning og Solen (har mange minus) men bidrager med 1 minus til Jorden, så der er ligevægt i ladningerne.

 

At der er andre, der har målt strålerne på samme måde som jeg, viser bygningen af de 3 vikingeborge Trelleborg, Fyrkat og Aggersborg, de er bygget eksakt efter disse brede jordstråler. De brede jordstråler +H (30m. og 100m.) går igennem åbningerne i borgene og ringen i åbningerne stopper ved en +H (30m.) Så vikingerne havde helt styr på jordstrålerne.

Kirker herhjemme (og i alle lande som har haft paven i Vatikanet som overherre) er bygget efter disse brede plus = energi jordstråler. Under den katolske tro indtil år 1517 er kirkerne bygget således, at lige foran alteret er der et sammenfald af både +H (30m og 100m) i ca. N-S retning og i ca. Ø-V retningen og de 2 andre små jordstråler som går på skrå af de andre er også her sammenfaldende begge med plus. Det giver et energifelt på S = +46,2 (Det er max. opnåeligt stråling fra Jordens kerne og du skal være heldig, hvis du finder et felt magen til indenfor en radius af 2 - 3 kilometer). Energien fra dette felt fik præsten tilført under forkyndelsen, som foregår lige foran alteret. Forkyndelsen er den vigtigste kirkelige handling i den katolske tro. De kirker, der er bygget efter at Luther kom til landet i 1517, er bygget således at feltet ligger i prædikestolen, for her var det "det talte ord" den vigtigste kirkelige handling. Så skal man til eksamen, vil det være en rigtig god ide at gå i kirke og stille sig det rigtige sted en ½ times tid for at få tilført kraftig energi, så man kan være på toppen, men havde man sin seng stående i sådan et felt, ville det give kræft indenfor 3-5 år for langt de fleste.

Vikingerne der har stået for bygningen af borgene og dem der gennem mange generationer har stået for bygningerne af kirkerne (indtil for ca. 150 år siden) kunne måle jordstråler på samme måde, som jeg gør det. Så det er jo bare et spørgsmål om at lære at måle på denne måde. Mange kan lære det og det er jo også ligesom alle andre fag, at det er ca. 10%, der bliver rigtig gode til det.

Ved at måle kirker, vikingeborge herhjemme kan jeg se, at disse jordstråler IKKE har flyttet sig i over 800år, det har Jordens magnetfelt, så disse jordstråler har INTET med Jordens magnetfelt at gøre, men hvordan vi hænger sammen i Solsystemet. Jorden har en fast kerne i midten, som består af 2 protonkerne og 2 neutronkerner.

Læs mere på side 2. under menu nyhedsbrev s,2.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk