Jordstråler er hovedårsagen til kræft (undtagen hudkræft), sklerose og leddegigt, samt stærkt medvirkende til mange andre helbredsmæssige problemer. Det viser mine jordstråleopmålinger. Jeg bruger min krop som måleinstrument og som viser foretrækker jeg en vinkelpind.
Med ny viden og opdagelser på jordstråleområdet samt forbedret opmålingsteknik, er det nu også muligt for mig at lave forebyggende opmålinger med samme høje procenter, som ca. for kræft tilfældene er på 90%, sklerose 95% og leddegigt 90%.

Jordstraaler.dk

Orla S. Pedersen

osp@jordstraaler.dk

 

Når man ser på de grønne markerede sengepladser på opmålingstegningerne, kan man se, hvor det ikke er godt at være.

Tegningen til venstre viset helt klart, at der er et meget kraftigt energifelt (røde stråler) i dobbeltsengen. Energi siden = risiko for kræft. Her er det brystkræft. Seng 3 er heller ikke så god, den står i en vandåre, som generelt koster for meget på immunsystemet, hvorved jordstrålerne H og C får større indflydelse. I denne seng går der 2 gule stråler = problemer med udrensning af kroppen, der vil være problemet her. Feltet her er dog ikke så kraftigt som i dobbeltsengen.

Tegningen til højre er der 2 minus felter i seng 1 og en vandåre til at belaste immunsystemet, så her er det også udrensningsproblemer = affaldsstoffer ophobes i kroppen. Den grønne stiplede seng 2, som jeg anbefaler seng 1 flyttes til, er derimod, hvad jeg kalder en 100års seng. Det er et SUPER flot sted. Det er sådanne steder, jeg ser folk blive rigtig gamle. Hvis alle kom til at sove på lignende pladser, så ville 90% af kræft, sklerose og leddegigt tilfældene være forebygget.

Klik på en tegning for at se den i stor størrelse.

Jordstrålerne i sengepladsen tæller ca. 10 gange så meget som i vågen tilstand. Dette skyldes ikke bare, at man er i sengen i lang tid, men mere at kroppen i søvnfasen justeres. Hvis man nat efter nat bliver justeret forkert, så vil det på sigt give problemer med helbredet. Derfor er det vigtigt at få anbragt sengepladsen helst helt fri af jordstråler. Bliver man alvorlig syg, så flyt straks sengen. Glem alt om at prøve at afskærme for strålerne. Det er alt for farligt at eksperimentere med, så endnu engang flyt sengen, det kan næsten kun blive bedre!! I Danmark er det ca. 50% af befolkningen, der sover på et uheldigt sted. Ca. 25% sover i kraftige plusfelter = kræft på sigt. Ca, 25% i kraftige minus felter = udrensningsproblemer= leddegigt, astma, osv. 40% sover rimeligt godt og 10% sover uden jordstråler fra skridtet og opefter. Det er dem, der kan blive rigtig gamle.  Hvornår giver jordstrålerne problemer. Det af hænger af: 1). Hvor kraftig er jordstrålerne i sengen. 2). Hvor lang tid (år) har du sovet på dette sted. 3). Contra personens immunsystem. Der er så mange ting der kan påvirke immunsytemet f.eks. rygning, kost med giftstoffer og kunstgødning, stress over længere tid, sorg eller forstyrelser i søvnfasen f.eks fra trødløs teknioogi og flere andre ting.

Bilen SKAL til eftersyn. Hvad med dig og din familie ???? Er skaden først sket, kan det blive betydeligt dyrere og ubehageligt. Få foretaget en forebyggende opmåling. Det er en "livsforsikring" man selv kan få glæde af.

Jordstråler kan også udnyttes positivt. Det vil være allertiders at stå i et kraftigt energi felt en ½ time inden man skal til eksamen. Tsambika klosteret på Rhodos er kendt for at kunne hjælpe barnløse med at kunne få børn. Dette skyldes, at man her kommer til at stå i de kraftige energifelter, hvor præsten normalt står i kirkerne, og da jeg har barnløshed i minus felter (udrensnningsproblemer) er det super med den kraftige energi kortvarigt. Radon gas (radioaktive partikler) bruges til at hjælpe personer med astma og kool i Alanya i Tyrkiet. Ophold i en drypstenshule et par timer, så får folk det meget bedre med vejrtrækningen.

Tegn på om du kan have problemer med jordstråler i din sengeplads. Sover du uroligt om natten? Føler du dig mere træt om morgenen end da du gik i seng? Vågner du imellem  01:30 og 02:00 om natten og skal ud at tisse og er det helt galt, når det er fuldmåne? Har du det bedre, hvis du er på ferie? Især i jordstråler med minus = udrensningsproblemer får man som regel flere advarsler inden en sygdom bliver alvorlig eller kronisk, som begyndende astma, allergi, diabetes, kohl, leddegigt. Her er det med at få flyttet sengen ud af jordstrålerne inden problemet bliver kronisk. Af andre problemer i minus siden er barnløshed, aborter, sengevædere, betændelsestilstande, mange andre gigtformer, nyreproblemer, leverproblemer, forkalkninger og mange andre ting. Jordstråler med plus = energi siden. Kræft opdager man som regel ikke før end, den er der. Vi har det som regel godt i disse energi felter, derfor opdages en kræft som regel ikke før kræft cellen generer sine omgivelser. Får man konstateret celleforandringer eller kræft så flyt straks sengen og derefter få styr på, hvor de kraftige jordstrålerne er i huset og få flyttet sengen væk fra disse felter. Kræft er kronisk og skal behandles på andre måder. Hvis din partner hurtigt bliver opfarende og "tænder af", samt deraf nogle skilsmisser, kan det skyldes kraftige energifelter. Sklerose = kraftig energifelt i hovedet. Ved at få flyttet sengen til et godt sted, ser det ud til at udviklingen af sklerosen kan bremses. Jeg har nu 4 personer, der er blevet medicinfrie ved, at jeg har flyttet deres seng indenfor det første år efter konstateringen af sklerose. Fibromyalgi, podagra, lupus har jeg også i energisiden. Epilepsi og ADHD formoder jeg også er til energi siden. Jeg har endnu kun konstateret ADHD hos 1 voksen person og Epilepsi hos 1 voksenperson. Revner i undergrunden (Jordforskydninger) har en tendens til at give stive led. Jeg har set flere knæ og hofter, der er blevet skiftet i disse felter, samt hold i ryggen. Disse revner kan i sig selv være ret ubehageligt at være i. De kan give hovedpine, manglende koncentration og ubehag også at sidde i disse felter. Miljø stråler = elektriske og magnetiske felter og frekvenser (trådløse sendere) kan give hovedpine også kraftig hovedpine, ødelagt hjerne, ødelagt hjerne/blod barriere støj i hovedet, hukommelses problemer, svimmelhed, forstyrre kroppen i at justere sig rigtigt. Stresser kroppen, hvilket går kraftigt ud over immunsystemet og kan også give forhøjet blodtryk. Der er flere, der har måttet flytte væk fra byerne, hvor der er mange master og trådløse routere fra naboerne, der sender alt alt for kraftigt i forhold til, hvad læger og celleforskere på Salzburg konferencen i 2002 kom frem til, at vi mennesker kunne tåle på sigt. Det er ca. 10% af Danmarks befolkning, der er kraftig påvirket af disse miljø-stråler nu, men antallet forventes at stige i de næste årti.

Se og hør TV interview om jordstråler fra Helsemessen 2016 i Aalborg ca. 20min.: https://www.youtube.com/watch?v=RQCL4FdRl8U&feature=em-share_video_user                             SÅ ER DER ÅBNET FOR TILMELDING TIL FØLGENDE KURSUS.                                 

Begynder kursus i jordstråleopmåling i Aalborg 2018.
Mødested er hos Orla S. Pedersen, Kroghsgaardvej 15, 9220 Aalborg Ø.
Dette kursus har en varighed af 3 lørdage.
d. 17 marts,
d. 07 april og
d. 21 april.
Alle dage fra kl. 9 til ca. kl.15.
På dette kursus får du at vide de væsentligste ting om jordstråler:
Hvad er jordstråler?
Hvor stor indvirkning har de på alt levende organismer (også mennesker).
De er hovedårsagen til kræft, sklerose i energifelterne ( plus felter) og leddegigt i udrensnings problemsiden (minus siden).
Du lærer at gå med pindene.
Du lærer og øver dig i at finde og registrere 4 væsentlige jordstråler Hartmann (Jordens 2 protonkerner) og Curry (Jordens 2 neutronkerner), vandårer og jordforskydninger.
Du lærer at polaritets bestemme jordstrålerne og finde styrken af dem.
Du lærer nogle ting, man som opmåler ikke skal gøre, som vil belaste dig unødigt og du lærer nogle metoder til at beskytte dig selv på.
Kursusgebyr inkl. materiale er 1200kr.
Det kræver også, at man er medlem Jordstråleforeningen
www.mj-danmark.dk
Kontingentet er pr. kalenderår 200kr. for personen inkl. husstand. For pensionister dog kun 100kr.
Ved medlemskabet har du også adgang til at læse vores foreningsblad.
Kontakt mig for nærmere også hvis du har spørgsmål på tlf. 98135564 eller mail.
osp@jordstraaler.dk
Tilmelding til Orla S. Pedersen. senest 10 marts 2018.

Videregående kursus i jordstråleopmåling afholdes i Aalborg 2018.

Følgende 3 lørdage fra kl. 9.00 til ca. kl. 15.

Datoerne er endnu ikkefastlagt.

Sted: Orla S. Pedersen, Kroghsgaardvej 15, 9220 Aalborg Ø.

For at komme på videregående kursus kræver det at man har været på begynderkursus.

Kursusforløb.

Vi starter med en genopfriskning af de 4 væsentligste jordstråler Hartmann (Jordens 2 Protonkerner), Curry (Jordens 2 Neutronkerner), vandårer og jordforskydninger (revner i undergrunden). Polaritets test og styrke af jordstrålerne.

Den kosmiske stråle (som er den eneste af jordstrålerne, der kan flytte sig)

Da der er mange ting, der giver stråler, lærer vi at måle nogle af disse.

Ligeledes måling af de elektriske, magnetiske felter samt trådløs teknologi.

Tegnings lære og hvordan angriber man en opmåling af et hus.

Desuden bliver der teoretisk gennemgået mange andre ting både om stråling og strålernes påvirkning af naturen, andre levende væsner og mennesker.

Du prøver også at lave en persontest (auratest af en anden person), som kan påvise, hvor på kroppen en person er i ubalance.

Prisen for deltagelse i kurset i de 3 dage er 1200kr.

For at komme på kursus kræves det at man er medlem af Miljø- & jordstråleforeningen Danmark, hvor et års abonnement for et kalenderår er 200kr. pr. husstand, dog for pensionister kun 100kr.

Forhåndstilmelding til Orla på tlf. 98135564 eller mail osp@jordstraaler.dk.

 

 

Igangværende undersøgelser:

Da  tidligere undersøgelse af børn med kræft (undtagen hudkræft) indtil nu har  været en succes  med 100% match, hvor moderen under graviditeten og/eller barnet har sovet i kraftige energi felter, udvider jeg nu undersøgel-sen. Det er gratis at deltage. Fordelen ved at deltage er, at i får en tegning, der viser, hvor de kraftige jordstråle energifelter er, derved kan sengene anbringes rigtigt udenfor disse enrgifelter. Indtil videre viser resultatet, at børn bliver hurtigere påvirket af jordstrålerne end voksne, men det ser heldigvis også ud til, at børnene har nemmere ved at blive raske, især hvis de hurtigst muligt kommer ud af de kraftige jordstråle energifelter, hvorved energien på de raske celler mindskes rimeligt hurtigt og kommer uden for faregrænsen. Det tager også noget af energien væk fra kræftcellerne , hvilken kan være med til at forhale en videreudvikling af kræften, hvorved andre behandlere inklusive det etablerede system,så har bedre mulighed for at få bugt med kræften. Læs og se mere under faneblad  Forskning / Kræftundersøgelse 2014.

HPV vaccinen ser ud til at forårsage blivende kraftig ubalance i æggestok og leder. Se mere under "Forskning/HPV". Det er ærgerligt, at der skal sprøjtes skadelige stoffer ind i unge piger, med uhyggelige skader for en del af dem til og med, når en jordstråleopmåling kan forebygge > 90% af alle cancer tilfælde (undtagen hudkræft) uden bivirkninger!!!!  

Sklerose Patienter for at undersøge om en hurtig flytning kan bremse udviklingen. Se mere under faneblad Forskning / Skleroseundersøgelse 2013/2014.

Opmåling af personers sengepladser, der er blevet over 90 år og har som har sovet på samme sted i mange år. Der er foretaget 5 opmålinger indtil dato. 10 opmålinger er ønskeligt. For at se hvordan jordstrålerne ser ud i sengene, for at kunne blive rigtig gammel.

En opdatering i 2015 af Kræftforsøget Case- kontrol unddersøgelsen i 1993, har vist sig at være uhyre interressant. Undersøgelsen viser nu, at der er 22 gange større risiko for kræft (undtagen hudkræft), hvis sengen står i jordstråler med plus = energi end ikke. Det svarer til  > 95% af kræfttilfældene skyldes jordstråler med plus = energi. Læs mere under faneblad "Forskning"

Keops pyramiderne bygget efter jordståler? Jeg har lavet en forundersøgelse i 2005 og undersøgelser herhjemme, som antyder, at de er bygget efter jordstrålerne. Jeg mangler en tilladelse til at må kravle op på pyramiderne for at kontrollere at siderne følger en bestemt type stråle opefter. Ligeledes vil jeg også gerne have tilladelse til at komme ind i kongekammeret, for at se om kammeret er flyttet væk fra centrum for at at opnå et kraftigere felt end det midten af trediedels punktet (af højden af pyramiden) giver.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk